E-Marker
 
 
 
 

Не е ясно как, но попаднахте на началната страница на електронния бюлетин eMARKER.biz.

Бюлетинът се издава от Zed digital Cybermark и следи световни и български новости в дигиталния маркетинг.

За да получавате този бюлетин е необходимо да сте в нашия списък с клиенти и партньори. Ако още не сте в този списък, помислете дали да не влезете. Ако вече сте в него, но не получавате бюлетини, моля сигнализирайте ни по всички възможни начини. Бюлетините се разпространяват по e-mail и нямат фиксирана периодичност.

Благодарим ви.
Zed digital Cybermark
It's not quite clear how, but you got on the home page of the electronic newspaper eMARKER.biz.

This newsletter is created by Zed digital Cybermark and keeps track of world-wide, as well as Bulgarian novelties in the field of digital marketing.

In order to receive this newsletter, it is necessary that you are included in our list of clients and partners. If you are still not included in this list, consider including yourself. If you have already been included, but you don't receive any newsletters, please, signal us in every possible way. The newsletters are distributed via e-mail and have no fixed regularity.

Thank you.
Zed digital Cybermark

 
 
Cybermark